Gizlilik İlkeleri

Genel Sözleşme

Satın Alma Kuralları
Gizlilik Sözleşmesi ve Satın Alma Kuralları


İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 - KONU
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ

    Ünvan : Method Bilişim Hizmetleri San.ve Tic.Ltd.Şti

    Adres   : Güneşli Yolu Caddesi Yasemin Plaza No:8 Kat:1 Bahçelievler / Yenibosna / İstanbul

    Telefon: 0212 777 3 988

    Fax     : 0212  777 5 338

    Email   : iinfo@methodbilisim.com

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ
 
Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır

MADDE 4 - TESLİMAT BİLGİLERİ

Siparişi onaylanan ürünler 2 ile 4 iş günü arasında adresinize teslim edilir (Yurtdışı ithalat durumunda 8-12 iş günüdür)

MADDE 5 - SİPARİŞ İPTALİ

Sipariş iptalleriniz için, sipariş verdiğiniz aynı gün içerisinde 90 (212) 777 9 988 nolu telefonumuzu aramanız gerekmektedir. Teslim için kargoya verilmiş siparişlerin iptali yapılamamaktadır.

MADDE 6 - ÜRÜN GARANTİ BİLGİSİ

Sitemizde satılan ürünler ithalatçı/distribütör/imalatçı garantisi altındadır.

MADDE 7 - GENEL HÜKÜMLER

7.1 - ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

7.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklıgına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI'Ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

7.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI' dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden www.methodbilisim.com  sorumlu tutulamaz.

7.4 - www.methodbilisim.com sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

7.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının www.methodbilisim.com 'ye ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI' nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, www.methodbilisim.com ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

7.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI' ya ait kredi kartının ALICI' nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini www.methodbilisim.com'a ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde www.methodbilisim.com'a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

7.7- www.methodbilisim.com mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

7.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için ithalatçı/distribütör/üretici firmanın servisleri yetkili olacaktır.

7.9- İşbu sözleşme, ALICI tarafından okunup onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 8 - CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde www.methodbilisim.com'a faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI' ya teslim edilen ürünün www.methodbilisim.com'a gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örnegi ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 iş günü içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

 Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile www.methodbilisim.com 'nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

Method Bilişim Hizmetleri San.ve Tic.Ltd.Şti © 2023